Historiek

Historiek

Onze Karateclub werd als VZW officieel in mei 1992 opgericht door twee ervaren karateka’s, die hun kennis en ervaring wilden overbrengen op andere mensen, die interesse hadden in gevechtssporten en zelfverdediging. 

Gambaru werd opgericht in het Antwerpse (Kiel) met als technisch clubverantwoordelijke-examinator François Van Hinderdael,  5de Dan WKSA en lid van de Internationale K.S.K.A ( Kase Ha Shotokan Ryu Karate  Do Academy ). 

Het aantal leden schommelde toen tussen de 10 à 15 karateka’s.

Kort nadien werd, eveneens op een bescheiden manier, begonnen in Lier, nl in het zaaltje van café “De Proost”. 
Er waren toen een vijftal Lierse leden.  Dank zij de inspanningen van de lesgevers en via de “Week van de Jeugd” in Lier begon het aantal leden toe te nemen en kon de club zich definitief vestigen in de sporthal van Lier. Dit gebeurde met succes, want na vrij korte tijd was ons ledenbestand gegroeid tot boven de 100 leden.

Het succes in Lier werd, alle inspanningen ten spijt, absoluut niet gevolgd door de afdeling in het Antwerpse, zodat begin 1998 beslist werd deze afdeling te sluiten en Gambaru S.K.A.- vzw zo een volledig Lierse club werd.

In deze jaren werd eveneens het aantal lesgevers uitgebreid met drie karateka’s die hun opleiding kregen in de club. Deze drie waren Maes Alfons (naast karateka toen ook nog één van de zeldzame personen met een 7° dan judo in België),  De Vos Werner en Van Bauwel Jos. Later met nog verschillende anderen.

Deze uitbreiding was nodig om optimaal les te kunnen geven aan alle leeftijdsgroepen en alle niveaus. 
Immers het aantal jongeren ( beneden de 12 jaar ) is zeer groot en deze hebben een aangepaste training nodig.
Momenteel beschikken we over meerdere bekwame lesgevers, waarvan verschillende BLOSO gediplomeerd zijn.

Naast karate werd door François Van Hinderdael het atemi-jutsu geïntroduceerd, een gevechtssport steunend op karate, jiujutsu en andere gevechtssporten, die het tot een geduchte combinatie maakt van zelfverdedigingstechnieken. De leden konden deze atemi-jutsu gedurende een aantal jaren volgen in de club.

Ook het kyusho-jutsu en dim mak – de oorspronkelijke karate en tai chi chuan van de jaren 1300, gebaseerd op de toenmalige kennis van de Chinese geneeskunde en acupunctuurpunten en hun invloed op het menselijk lichaam, en waaruit alle oosterse gevechtssporten zoals karate, tai chi chuan of kung fu ontstonden – bracht hij naar de club. Verschillende trainers zijn zich daar dan ook in beginnen te specialiseren.

Naast het traditionele karate-kumite, kata en kihon-, waar iedereen wel een idee van heeft, wordt nu les gegeven in deze oude technieken. De technieken in de kata’s – bunkai – worden nu uitgelegd in deze context en worden realistische zelfverdedigingstechnieken. Dit biedt enorme voordelen aan jonge leden, meisjes en vrouwen, maar ook aan de mannelijke leden, wanneer het om realistische zelfverdediging gaat.

De karateclub Gambaru S.K.A. vzw (  “ gambaru “ is het Japanse woord voor volharding-doorzetten ) is nu lid van de leerschool V.K.A ( Vlaamse Karate Associatie: zie ook bij “ Links “ ), welke op haar beurt deel uitmaakt van de V.K.F. ( Vlaamse Karate Federatie: zie ook bij “ Links “ ), het overkoepelend administratief orgaan, dat erkend is door Sport Vlaanderen, ( het vroegere BLOSO ). 

Niet iedereen bleef trainen. Zo verlieten één van de stichters van onze club -Eddy Van Looy-, alsook sommige jongeren en lesgevers om diverse redenen onze club. Anderen kwamen er dan weer bij.

Voor trainers geldt hetzelfde als voor iedereen: er is een tijd van komen en gaan. 
In 2008 verlieten vele lesgevers onze club. Ook François stopte met lesgeven, hoewel hij nog altijd op verschillende terreinen actief bezig bleef voor de club, en Werner De Vos, gesteund door Nathalie Van der Hallen,  zette zijn werk verder.

Meer nog: sinds 2017 is de club zich nog intensiever beginnen houden met kyusho-jutsu en dim-mak. Er ontwikkelde zich een samenwerking tussen Gambaru SKA en Doragon MSA ( MSA: martial science academy ) op  gebied van bunkai, wetenschappelijke kennis en ervaring. Er werd ook gestart met theoretische en praktische lessen voor de leden.

In januari 2019 besliste het Bestuur van Gambaru SKA de stijlgroep B.K.S.A, die de club al die jaren gevolgd had, om diverse redenen te verlaten en de overstap te maken naar de Vlaamse Karate Associatie.

Het voordeel voor de leden van Gambaru SKA is dat zij nu een dangraad of meerdere in Shotokan karate kunnen behalen bij de Vlaamse Karate Associatie en/of één of meerdere dangraden Kyusho-jutsu & Dim-mak bij DoragonMSA ( zie bij links ).

De Vos Werner